Exam online CSS PT®

Exam online CSS PT®

Odpowiedź w trakcie której ciało dostosowuje się do bodźca i wraca do normalnego funkcjonowania, powodując specyficzne biochemiczne, strukturalne i mechaniczne korekty to: