Metodyka Treningu Lowerbody

Metodyka Treningu Lowerbody to szkolenie łączące ze sobą najważniejsze informację dotyczące treningu dołu ciała. Kilku godzinna teoria pozwoli uczestnikom szkolenia poznać najważniejsze ćwiczenia, ich rodzaje, aktywacje oraz wyposaży uczestników w jakościową wiedzę na temat układania programów treningowych. Wyżej wymienione informację zostaną przedstawione w sposób szczegółowy, co pozwoli zaopatrzyć każdego uczestnika w bogaty pakiet teoretyczny. Jednakże.. to praktyka czyni mistrza! Od poprawności wykonywania ćwiczeń zależy stopień pozyskanych efektów i bezpieczeństwo ćwiczącego.
Dzień 2 to czysta praktyka., podczas, którego każdy z uczestników pozna odpowiedni dla SIEBIE rodzaj ćwiczeń. Uczestników szkolenia przeprowadzimy przez wybrane aktywacje, które pozwolą zmaksymalizować technikę bojów.