Miejsce:

Prowadzący:

Liczba wolnych miejsc:

Data zakończenia sprzedaży: 29.09.2018

Cena szkolenia

150 zł