Aktywny vs. pasywny zakres ruchu

Aktywny vs. pasywny zakres ruchu

Zakres ruchu inaczej ROM, odnosi się do tego, jak daleko porusza staw podczas ćwiczeń i fizykoterapii. Siła mięśni i elastyczność są kluczowymi komponentami ruchu.

Gdybyśmy mogli w jednym słowie opisać trening moglibyśmy śmiało rzec iż to jest ruch. Na naszym szkoleniu – Mobilność, Stabilność, Wzorce Ruchowe, gdzie głównymi odbiorcami są trenerzy personalni, fizjoterapeuci, trenerzy przygotowania motorycznego oraz osoby chcące w tym kierunku się rozwijać poruszamy temat ruchu pasywnego oraz aktywnego od strony praktycznej. W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić pokrótce czym jest zakres ruchu (ROM – Range Of Motion) aktywny oraz pasywny oraz główne różnice między nimi.

  • Siła i elastyczność mięśni są kluczowymi komponentami ruchu.
  • Brak aktywności z powodu urazu lub choroby prowadzi do spadku tych dwóch funkcji.
  • Zakres ruchu pomaga utrzymać ruch poprzez rozciąganie mięśni i poruszanie stawów.
  • Terminy aktywne i pasywne określają energię za ruchem.
  • Aktywny zakres ruchu to ćwiczenia, które wykonujesz samodzielnie. Pasywny oznacza, że ktoś wykonuje pracę za Ciebie.

Aktywny zakres ruchu jest dla osób próbujących samodzielnie zwiększyć lub utrzymać elastyczność. tkanki mięśniowej. Nie wymaga on pomocy w wykonywaniu prostych ruchów, takich jak zgięcie w stawie łokciowym.

Pasywny zakres ruchu odnosi się do kogoś, kto fizycznie porusza częścią twojego ciała. Nie wymaga to wysiłku ze strony pacjenta. Na przykład terapeuta może delikatnie chwycić twoją rękę i przesunąć ją ruchem okrężnym. Dla aktywnego poruszasz ramieniem, dla biernego, ktoś inny porusza.

Podczas naszego szkolenia uczestnicy przechodzą różnorodne testy byśmy mogli przeanalizować ich zakresy ruchu w danych płaszczyznach, kontrolę motoryczną etc.

  • Ćwiczenia z ROM są niezbędne, zarówno pasywne, jak i aktywne.
  • Zakres ruchu pomaga utrzymać mobilność. Bez ROM niektórzy tracą elastyczność w stawach.
  • Dla osób, które potrafią poruszać się samodzielnie w danej płaszczyźnie aktywny zakres ruchu utrzymuje elastyczność i funkcjonowanie mięśni, a także zwiększa elastyczność stawów.
  • Pasywny ROM zapobiega rozwojowi atrofii mięśniowej lub skracania ich.
  • Bez jakiegokolwiek ROMu, połączenia ostatecznie się blokują.

Decyzja o zastosowaniu aktywnego lub pasywnego zakresu ruchu zależy od wielu czynników. Niektórzy ludzie nie są w stanie wykonać swojego tradycyjnego zakresu ruchu z powodu kontuzji/choroby. Dla tych ludzi pasywna jest jedyną dostępną formą ćwiczeń.

Pasywna pamięć ROM jest czasami narzędziem do testowania w celu określenia, jak daleko może się zginać staw. Stawy często mają lepszy zakres ruchu biernie niż aktywnie. Osoba cierpiąca na uszkodzenie mięśni lub nerwów może odnieść korzyść z pasywnego ROM-u, nawet jeśli może poruszać się samodzielnie, ponieważ stawy mogą się dalej zginać.

Aktywne ćwiczenia są niezbędne do budowania mięśni. Oznacza to poprawę kondycji mięśni i stawów w tym samym czasie. Jeśli dana osoba jest w stanie w pełni poruszyć kończyną, aktywne ćwiczenia poprawiają tonizację i siłę. Pasywna pamięć ROM zapewnia elastyczność połączeń.

Podczas naszych szkoleń praktycznych będziesz miał okazję w szczegółowy sposób dowiedzieć się na temat aktywnej pracy mięśni oraz pasywnej.